HomeWebshopInfoContactMijn accountAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid


• Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshopkarissma zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Webshopkarissma zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Prijzen & kosten


• Alle prijzen die op de website van Webshopkarissma staan vermeld zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
• De verzendkosten zijn onderaan deze voorwaarden te vinden.
• Als u meerdere artikelen tegelijkertijd bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Webshopkarissma bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
• Type- en drukfouten voorbehouden.Leveringen


• Verzendingen worden verstuurd via de pakjesservice van Bpost.be of de goederen kunnen opgehaald worden in de winkel (Karissma, Zeelaan 296, 8670 Koksijde)

• Webshopkarissma kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door logistieke partners. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
• Webshopkarissma is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
• Webshopkarissma betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Webshopkarissma worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
Betalingsmogelijkheden
• De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
• Het verschuldigde bedrag kan betaald worden overboeking of cash in de winkel.


Reclamatie & Retourneren

• Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Webshopkarissma raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Webshopkarissma zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
• Indien er binnen 5 dagen na ontvangst door Webshopkarissma geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Webshopkarissma er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
• U heeft het recht de door Webshopkarissma geleverde artikelen binnen 5 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 5 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
• De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Webshopkarissma de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Webshopkarissma en/of één van de partners, wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van Webshopkarissma.
• Wanneer de door Webshopkarissma afgeleverde artikelen niet binnen 5 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


Aansprakelijkheid

• Iedere aansprakelijkheid van Webshopkarissma, van haar personeel en de producten van Webshopkarissma voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Webshopkarissma is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
• Webshopkarissma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Webshopkarissma.
• De aansprakelijkheid van Webshopkarissma is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Webshopkarissma, dan wel tussen Webshopkarissma en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Webshopkarissma, is Webshopkarissma niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Webshopkarissma.


Overmacht

• In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Webshopkarissma opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Webshopkarissma het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Webshopkarissma of bij de toeleveranciers van Webshopkarissma.


Privacy

• Webshopkarissma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
• Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Toepasselijk recht
• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.


Bedrijfsgegevens

Webshopkarissma is een onderdeel van:
Kariss BVBA
Zeelaan 289
8670 Koksijde
België
BTW nummer: BE 0417.882.037


Verzendkosten (€)

België € 5,00 - Gratis bij een bestedingsbedrag boven de € 50,-
Nederland € 10,00
Overige landen voor eigen rekening

Home Webshop Info Contact Mijn account Algemene voorwaarden

Webshop software: EasyWebshop.be